TSP's Weblog

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ

Bảo vệ: Tài liệu về trận Hải chiến Hoàng Sa do Trung Quốc công bố

Posted by Thái Trịnh trên 21/12/2011

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.