TSP's Weblog

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ

Bảo vệ: Tài liệu về trận Hải chiến Hoàng Sa do Trung Quốc công bố

Posted by Thái Trịnh on 21/12/2011

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết được bảo vệ. Hãy nhập mật khẩu để xem phản hồi.